top of page

Prohlášení odpovědnosti

Lanové překážky a dětské hřiště

  1. Lanové překážky nacházející se v zahradě objektu vily Ašika jsou neveřejné, necertifikované a jsou vybudovány pouze za účelem volnočasových aktivit dětí majitele objektu, společnosti Teambuilding, s.r.o.

  2. Dětské hřiště nacházející se v zahradě objektu vily Ašika je neveřejné, necertifikované a je vybudováno pouze za účelem volnočasových aktivit dětí majitele objektu, společnosti Teambuilding, s.r.o.

  3. Vstup a užívání lanových překážek i dětského hřiště je výhradně na vlastní nebezpečí a Teambuilding, s.r.o. nenese odpovědnost za případné škody na majetku či zdraví.

  4. Doporučujeme, aby děti do 6 let byly v doprovodu a pod trvalým dohledem osoby starší 18 let.

bottom of page